Suomen Ortotiikka & Protetiikka Oy erbjuder medicinsk expertis, som är specialiserad på
rehabilitering. Vi är verksamma inom ortopedi, med produkter och tjänster inom protes, ortos, skor
och inlägg. Våra kliniker producerar unika lösningar för hjälp att välja bästa produkter för våra
kunder.

Vi strävar efter att hitta optimala lösningar, som ger bästa möjliga kliniska resultat. Våra produkter
är konstruerade och tillverkade individuellt, som hantverk av högsta kvalitet. Teknisk tillverkning
sker främst i vår egen produktion, och därutöver har vi tillgång till internationella leverantörer av
högkvalitativa komponenter och råvaror. Produktutveckling är en viktig del av vår verksamhet. Vi
utvecklar våra produkter tillsammans med våra kunder och partners. Moderna produktionsmetoder
och professionell personal garanterar bästa möjliga lösningar till våra kunder.

Ortos

Ortosen är ett externt verktyg för att förbättra strukturella och funktionella egenskaper av det
neuromuskuloskeletala systemet (nerv-, muskel- och ryggradsystem). Ortoser kan stödja eller
begränsa funktionen av leder och muskler. Ortosen kan också styrka användarens rörelser. Ortoser
är system, som är sammansatta av kompatibla komponenter. För att producera ett unikt hjälpmedel,
kombineras systemet ofta med en individuellt producerad del, då man får till stånd olika hjälpmedel
för extremiteten eller kroppen.
Ortopediska skor, hålfotsinlägg, samt fotled-, knä- och handledsstöd samt korsetter är vanliga
ortoser.

Protes

Till skillnad från ortosen, som endast ändrar kroppens struktur och funktion, är protesen en artificiell
del, som ersätter hela eller en del av den saknade delen av kroppen. Protes används för att ersätta
medfött saknade extremiteter eller extremiteter som är amputerade efter sjukdom eller olycksfall.
Proteser är system som är sammansatta av kompatibla komponenter. För att producera ett unikt
hjälpmedel, kombineras systemet ofta med en individuellt producerad del, som en hylsa.