Tuotteiden valmistuksesta

Uusi elämäntilanne sekä uuden henkilökohtaisen apuvälineen elämään tuoma muutos vaati ponnisteluja asiakkaalta. Asiakas joutuu osallistumaan hyvän ja toimivan apuvälineen suunnitteluun. Hän joutuu harjoittelemaan uuden apuvälineen käyttöä sekä motivoitumaan sen aktiiviseksi käyttäjäksi joko hetkellisesti tai koko loppuelämäksi. Moniammatillinen henkilökunta sekä monipuolinen koulutustausta helpottavat apuvälinekeskustamme huomioimaan nämäkin seikat sekä kannustamaan ja ohjaamaan tuotteen käyttöön liittyvissä ongelmissa.

Apuvälinekeskukseemme saavutaan joko lääkärin tai fysioterapeutin suosituksella. Palveluketju lähtee käyntiin, kun asiakas varaa ajan apuvälinekeskuksestamme. Apuvälineen kartoitus ja suunnittelu lähtee asiakkaan ja teknikon tapaamisella. Varaamme jokaisen asiakkaan kohdalla riittävästi aikaa, jotta voimme yhdessä suunnitella ja arvioida huolellisesti ja tarkasti asiakkaan sen hetkisen tarpeen sekä asettamaan toimivalle apuvälineelle tavoitteet. Tässä vaiheessa asiakkaan henkilökohtaiset toiveet pyritään huomioimaan hyvinkin tarkkaan. Ensitapaamisen yhteydessä sovitaan apuvälineen sovitus- ja luovutusajankohdat. Tähän ensitapaamiseen on hoitava lääkäri, fysioterapeutti sekä omaiset tervetulleita.

Ennen varsinaisen tuotteen valmistamista laaditaan yksilöllinen kustannusarvio. Tämä ohjataan hoitavalle lääkärille tai yhteistyötaholle. Tuotteiden hinta muodostuu suunnitteluun ja valmistukseen käytetyn ajan sekä käytettyjen komponenttien ja materiaalien mukaan. Ensitapaamisen jälkeen alkaa varsinainen tuotteen valmistus. Valmistusaika on vaihteleva, riippuen valmistettavasta tuotteesta. Tuote pyritään sovittamaan vähintään kerran ennen varsinaista tuotteen luovuttamista. Tuotteillamme on sopivuustakuu, joka alkaa tuotteen käyttöönottopäivästä. Sopivuustakuun lisäksi vastaamme tuotteen virheellisestä valmistuksesta.