Ortotiikka

Ortotiikalla toisin kuin protetiikalla jossa korvataan puuttuvaa raajaa tai sen osaa, avustetaan henkilön fyysisten toimintarajoitusten, -puutteiden sekä poikkeamien aiheuttamien haittojen minimoimisessa ja korvaamisessa.

Asiakkaitamme ovat esimerkiksi liikuntarajoitteiset henkilöt sekä keskus- tai ääreishermoston, lihaksiston ja tukirangan toimintahäiriöitä sairastavat asiakkaat ja vartalon eri osien suojausta tarvitsevat henkilöt.

Ortoosimestarimme valitsevat apuvälineklinikallamme asiakkaalle tarkoituksenmukaisimman ratkaisun, tuennan korkeuden ja liikerajoitukset ja -avustukset sekä muut erityisvaatimukset ja materiaalit. 

1. Valmistuet

Valikoimassamme on valmistukia koko vartaloon mm. nilkkatuet, polvituet, tukiliivit ja tyrävyöt, olkatuet, kyynärpään ja kyynärvarren alueen tuet mm. epikondyliittituet sekä rannetuet. Valmistuet sovitetaan aina yksilöllisesti ja palvelumyyntinä terveydenhuollon ammattilaiset valitsevat vaivaan soveltuvimman tuen asiakkaalle. 

Voit selata Orliman tuotevalikoimaa tästä.

Voit selata Bauerfeind tuotevalikoimaa tästä.

Voit selata CAMP tuotevalikoimaa tästä.

2. Puolivalmisteet

Puolivalmisteet tarkoittavat yksilöllisesti sovitettavia ortooseja, joita muokataan yksilöllisesti ja joihin valmistetaan yksilöllisiä osia ja sovituskappaleita.  Ortoosimestarimme valitsee vastaanotolla asiakkaalle soveltuvimman tukiratkaisun. 

3. Valmistettavat

Yläraaja

Yksilölliset ortoosit valmistetaan mittojen ja kipsi-tai CAD/CAM-mallin mukaan silloin kun tukea tarvitaan pysyvästi tai valmisortoosi ei syystä tai toisesta ole sopiva. Syynä yksilöllisen ortoosin valmistukseen voi olla käyttöolosuhteet, käden muodot, korostunut tuennan tarve jne.

Lepolastat

Yläraajan lepolastoja valmistamme valmiskomponenteistä, matalalämpömuoveista sekä muista kerta- ja kestomuoveista asiakkaan tarpeisiin soveltuvimmalla menetelmällä.

Alaraaja

Dynaamiset ortoosit

Dynaamiset ortoosit voivat olla tukipohjallisen kaltaisia tai voivat ulottua lähes kainaloihin saakka, mutta tavanomaisesti niistä puhutaan pohjallisina, jalkateränalueen- tai nilkkaortooseina sekä polven alle ulottuvina säärimittaisina nilkkaortooseina. Dynaamisia ortooseja valmistetaan neurologisista vaivoista kärsiville lapsille pääasiassa CP-vammaisille (Nancy Hylton tyyppiset ortoosit) sekä MMC-lapsille (Ferrari-tyyppiset sekä muut dynaamiset ortoosit) ja aikuisille. Dynaamisten ortoosien tuennan tarkoituksena on rajoittaa mahdollisimman vähän liikeratoja ja sallia liikettä mahdollisimman luonnollisen kävelymallin toteuttamiseksi. Dynaamisissa ortooseissa käytetään tarvittaessa liikerajoituksia spesifisti. Ortoosien tuennan korkeus valitaan aina tarkoituksen mukaisesti ja tuetaan aina vain niin vähän kuin mahdollista.

Pitkät tukisidokset

Pitkiä alaraajaortooseja valmistetaan omassa tuotannossamme muovi- ja metallirunkoisena sekä uudenaikaisella hiilikuituprepreg tekniikalla. Pitkät alaraajaortoosit voivat olla joko dynaamisia tai staattisia. Ortooseihin valitaan nivelratkaisut käyttäjän toiminnallisuuden ja tarpeen mukaan. Nivelratkaisut voivat olla lukollisia tai vapaita ja nivelen anatomista liikerataa mukailevia sekä toiminta-avusteisia niveliä. Nilkkanivelen sijaan voidaan käyttää hiilikuituista ns. "spring"iä, jonka tyyppistä tekniikkaa hyödynnetään mm. aktiivisissa proteeseissa ja ortooseissa. Lukittavia polviniveliä on erilaisilla vapautusmekanismeilla sekä eri kävelynvaiheissa vapautuvia mekaanisia ja mikroprosessori ohjattuja elektromekaanisiakin ratkaisuita. Polvinivelissä voi olla myös mekaanisia sekä pneumaattisia avustusmekanismeja sekä lukittavia että jousitoimisia venytysratkaisuita. Lantio-osallisissa tukisidoksissa lantionivelen toiminta ja liikkuvuus valitaan tapauskohtaisesti tai jos lonkkien oma liike ei riitä vuorotahtiseen kävelyyn tarvitaan resiprokaattorillisia lantiomittaisia tukisidoksia "rgo" . Resiprokaattoreissa painon siirtyessä toiselle jalalle resiprokaattori siirtää toista jalkaa eteenpäin. Resiprokaattorin toiminnallisia ratkaisuita on useita ja niistä valitaan tarkoituksenmukaisin vaihtoehto.

Seisomatelineet ja -kourut voidaan valmistaa staattisiksi tai ne voivat olla toiminnallisia, jossa "kävely" mahdollistetaan painonsiirroilla.

Yksilöllisiä pitkiä tukisidoksia valmistetaan myös komponenttivalmistajien omissa keskitetyn tuotannon yksiköissä. Tällaiset pitkät tukisidokset ovat rakenteeltaan sellaisia joissa nivel ja runkoratkaisut ovat toisiinsa kiinteästi liitettyinä ja niiden valmistaminen keskitetysti on tarkoituksenmukaisinta. Tällaisia ortooseja ovat muun muassa ojentajalihasten voimanpuutetta korvaavat ortoosit.

Polvituet

Valmistamme yksilöllisiä polvitukia omassa tuotannossamme. SOP polvitukia valmistetaan erilaisilla nivelratkaisuilla sekä hiilikuituisena että muovirunkoisena. Yksilöllisiä polvitukia valmistetaan myös päämiestemme toimesta jäykkärunkoisena ja kevytrakenteisena sekä elastisena.

Niskatuet

Valmisniskatukien lisäksi valmistamme yksilöllisiä niskatukia erilaisista materiaaleista vaativampiin käyttötarkoituksiin mm. reuma ja vaikeat neurologiset sairaudet.

Vartalo-ortoosit

Vartalo-ortooseja valmistamme puolivalmisteista mm. softbrace täysin yksilöllisiin ortoosiratkaisuihin. vaikeimmissa tapauksissa voimme käyttää materiaalina jopa prepreg hiilikuitua tai muita komposiittimateriaaleja.